انتخابات نظام‌پزشکی

روز جمعه مورخ ٢٧ دی‌ماه ، انتخابات نظام‌پزشکی در سراسر کشور برگزار می‌گردد...
همانطور که می‌دانید نظام‌پزشکی،قدیمی‌ترین مجموعه و تشکل صنفی کشور می‌باشد و انتخابات آن به دموکرات‌ترین وجه ممکن برگزار می‌گردد...
به تمامی دوستان پزشکم توصیه می‌کنم که در تعیین سرنوشت صنفی خویش مشارکت داشته باشند...

/ 6 نظر / 28 بازدید
پسر کو ندارد نشان از پدر

1-این همان بن بستی است که پزشکان عمومی سالهاست در آن سینه میزنند و هنوز .... 2-دموکرات‌ترین ؟؟ !! پس نتایج ...‌؟؟!! 3- یاد آوری آن روز به اندازه کافی از شماره موبایل های تجاری شده پزشکان (که حتی به سی.دی فروشهای میدان انقلاب هم رسیده) با اس.ام.اس انجام شده و حتی مشاجرات مدعیان (کاندیداها) نیز اجبارا با اس.ام.اس در دسترس است. 4-شان و منزلت فعلی پزشکان نتیجه ... ؟؟!!

پزشک 78

به دموکرات ترین وجه ممکن برگزار می شد....

علی

باز اسم این صدر رو باید ببینیم[ناراحت]