پرده آخر

پرده اول

یک خانوم شیک پوش با شوهرش وارد اورژانس اطفال می شوند.یک شیرخوار به بغل دارد که مدام گریه می کند..لب های کوچکش سیاه هستند و قیافه سیانوزه دارد.

خانوم مضطرب می گوید:

این بچه همش گریه می کنه و سیاه می شه!چشه آخه؟؟

رزیدنت محترم ویزیت می کنند.حکم بستری داده می شود.

می پرسم:اسمش؟

-شانیا!

 

پرده دوم

استاد محترم دستور اکو می دهند.خانوم شیک پوش که حالا کمی اثر کم خوابی به شکل حلقه ای تاریک دور چشمانش ظاهر شده می پرسد:چشه این که یک سره گریه می کنه؟اصلا خوب می شه؟

استاد پاسخ میدهند مشکل مادرزادی قلبی دارد.

فرداش دیگر از خانوم جوان خبری نیست.یکی از بچه ها تو گوشم می گوید:این بچه رو از پرورشگاه برداشته بودند..

 پرده آخر

پرستار زنگ می زند:خانوم دکتر توروخدا واسه این شانیا یک کاری کنید همش گریه می کند نه  ما کاری از پیش می بریم نه مامور پرورشگاه....

سمت بخش می روم...سمت شیر خوار دختری که از همه دنیا سهمش فقط یک اسم شیک (شانیا)  شده است....

 

                               ***************************

پرده اول

اورزانس اطفال پدر و مادری با گریه وارد می شوند و سریع شیر خوار نیمه جانی را روی تخت می گذارند و تقاضا کمک دارند...نبض هایش فیلی فرم هستند...تنفس آپنوتیک...چهره کاملا رنگ پریده و دیستال های سرد!

شرح حال:گاستروانتریت شدید از چند روز پیش...

مثل این می ماند که هیچ وقت این بچه زنده نبوده است...گریه ای نکرده...لبخندی نزده!

 

پرده دوم

به سختی رگ گرفته می شود...دستگاه مانیتورینگ روشن هست...آمبو می زنم..دستام خسته شدند.صدای گریه زن و مرد از بیرون شنیده می شود.زن با صدای بلند خدایش را می خواند:خدا...ای خدا... این بچه امانت هست...به خودم که بچه ای ندادی..بچه دیگری رو به من سپردی خواهش می کنم این امانت رو حفظ کن...وگرنه یک عمر شرمنده ام!

خستگی دستهامو فراموش می کنم...آمبو می زنم...می زنم..می زنم..

 پرده سوم

بلاخره آی سی یو کودک را می پذیرد...

زن و مرد پشت در آهنین آی سی یو به انتظار نشستند.

زن آرام گریه می کند و مرد تسبیحش را می چرخاند و زیر لب دعا یی میخواند

 پرده آخر

در آهنین آی سی یو باز می شود.

پرستار می گوید:خبر خوب،خطر گذشت!

زن و مرد می خندند،خنده ای مخلوط با اشک شوق

خورشید طلوع می کند...

کودکی نیز طلوع دوباره اش را آغاز می کند در دنیایی که کم کم اش دو نفر که دلواپسش هستند را،به او تقدیم کرده است...

/ 8 نظر / 8 بازدید
s.r

خدا انسانیت رو از هیچ کس نگیره...

مونا

شاید سنگدلیه؛ اما کاش بچه اولی.....!

لژیونلا

اشکم در اومد فرانه.

فرنوش

[نگران][ناراحت]

نسترن

من نمیدونم خدا با چه منطقی انسان ها رو تقسیم میکنه؟!!!!