سلام به دوستان پزشک ودانشجوی پزشکی وهر دوستی که خواننده این مطلب هست.

اسم من یک دانشجوی پزشکی هست (اسم مجازی) ودر دوره فیزیوپات تحصیل می کنم.راستش من اولین بار هست که در یک وبلاگ گروهی می نویسم امیدوارم بتونم نوشتن در اینجا رو ادامه بدم.برای اولین پست می خوام یک سری لغات مرتبط با پزشکی  واولین جمله ای که باخوندنشون به ذهنم میاد رو بنویسم.

فیزیوپات:دروازه ورود به پزشک حقیقی

فشار سنج:گرفتن فشار زندگی

گوشی پزشکی:صدای زندگی را بشنو

شرح حال:درد ودل با پزشک

اشتباه پزشکی:حیثیت از دست رفته یک پزشک

اتاق عمل:پشت در اتاق عمل جایی که همه مومن ومسلمان می شن

رشته پزشکی:پر رمز وراز-ندونسته عاشقش می شی.

امتحان علوم پایه:عبور از صافی

امتحان پره انترنی:می خواهم زنده بمانم!

بیمارستان:خاطرات تلخ وشیرین

MRI:تو سرت هیچی نیست!خنده

اوج خوشحالی یک پزشک:نجات بیمار

تشخیص:هزار راه نرفته

احیای ناموفق:تلاش غم انگیز-تلخ ترین خاطره یک پزشک

بی ربط(من گاهی در وبلاگ خودم غیرمرتبط با مطلب اصلی مطلبی خیلی کوتاه میذارم):


همواره می اندیشیم:بهتر هست از جام نیک بختی ننوشیم،زیرا وقتی خالی شد،بسیار رنج خواهیم برد.از هراس کوچک شدن،نمی توانیم رشد کنیم...از ترس گریستن نمی توانیم بخندیم!

                                                                                        پائلیو کویلئو