دوستان عزیزی که مایل به شرکت در بازدید دسته جمعی از نمایشگاه کتاب هستند، در وبلاگ های زیر جهت هماهنگی پیغام بگذارند:

drkoochoolooo.persianblog.ir

medicineman.persianblog.ir

 

 تاریخ  و  ساعت تجمع:

شنبه 19 اردیبهشت 88

ساعت 2 بعد از ظهر 

مصلای تهران