بیمار آقای 32 ساله است که به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و اظهار می کند که چند ساعت قبل حین خوردن چلوکباب دچار گیر کردن لقمه غذا در پشت جناغ شده است .با خارج کردن لقمه حال عمومی اش بهتر شده و لی از سوزش سر دل شکایت می کند .

سابقه دیسفاژی و کم خونی را می دهد که نوع آن را نمی داند . بیمار همچنین سابقه حمله مشابهی را در 1 سال گذشته ذکر می کند که  بدنبال برگشت غذا ، علائم رفع شده است.

در معاینه  تندرنس خفیف در اپی گاستر دارد وکمی رنگ پریده است. در آزمایشات فقط کم خونی خفیف به نفع  فقر آن مشاهده می شود  .

قبل  از بررسی بیمار بوسیله اندوسکوپی بیشترین شک بالینی به :

esophagus Ring  یا سندرم پلامر وینسون است