لینک تصویر

یک توده ای نرم در خط وسط کام در محل تلاقی کام نرم و سخت وجود داره. از ٧ سال پیش پدیدار شده. رشد آهسته ای داشته. ابعادش ا و نیم سانت در ٢ سانتی متره. دردناک نیست.

حالا تشخیص افتراقی بگین براش!

فعلا همین اطلاعات بسه!