در بین وبلاگهای گروهی فنز جای خالی وبلاگهای زیادی وجود داره. یکیش همین وبلاگ بود که به همت دوستانی از گروه علوم پزشکی٬ راه اندازی شد.
به واقع انگیزه و انرژی زیادی در دوستان دیدم و مهمتر اینکه عمیقا به فعالیت گروهی معتقد و متعهد هستند. موضوعی که کمتر در بین بلاگرها دیده میشه.
بنظر بنده این وبلاگ از جهات متعددی متفاوت از بلاگهای گروهی دیگر خواهد بود و شاید نقطه عطفی در فعالیت وبلاگهای فنز باشد. این موضوع به استفاده نویسندگان وبلاگ از تجربه دیگر وبلاگهای گروهی بستگی داره.
بقول معروف هر روز بهتر از دیروز.
برای این دوستان آرزوی موفقیت دارم و از لطفی که کردند و اجازه دادند در وبلاگشون یادداشتی بنویسم ممنونم.