چقدر دلم واستون تنگ شده بود بچه ها ....
حتی واسه خودم ...
گاهی که اجبار زندگی آدم و می بره تو لاک خودش من حتی از خودم بودن هم می ترسم ...
گاهی که می رویم در لاک خودمان در لاک کارمان... درسمان همه چیز انگار رنگ بی رنگی می گیرد ...
دریچه نگاهمون هم .... همه چیز تبدیل می شه به روزمرگی های هر روزمون درست مثل همین عکس

 

راستی سال نو همگی هم مبارک باشه
امیدوارم سال جدید برای همگی سالی بسیار بهتر و زیباتر و شادتر و موفق تر باشه