یکی از رزیدنتامون امروز منو دیده می‌گه طرحت تموم شد؟آره! ...کجا بود؟ همون جا که عرب نی انداخت!...می‌گه خوبه! تا طرحت اینجور جاها نباشه،سرت به سنگ نخوره،رزیدنت نمی‌شی!
بنده در این لحظه سر از پا نشناخته و از اینکه موفق شدم با یک انتخاب خوب و عاقلانه موفقیت خود را در آزمون دستیاری تضمین نمایم در پوست خود نمی‌گنجم و به تمام همکاران محترم که مشغول گذران خدمت مقدس در مناطق سه پنجم و حتی پایین‌تر هستند،خسته نباشید عرض نموده و ضمن اینکه بر پشتشان می‌زنیم که " آبجی خسته نباشی!" اعلام می‌داریم که پایان شب سیه،سپید است!