اون موقع که برای تعیین محل طرحم چونه می زدم یکی از کارکنان دانشگاه محل طرح فرمودند: (تقصیر ما چی هست خانوم دکتر!پزشکان آقا که همه سربازی فرستاده می شوند!پزشکان خانوم متاهل هم که معمولا در دانشگاه محل زندگیشون پذیرش می شوند.اونجا هم پذیرفته نشوند به علت تاهل روستا برو نیستند.در نتیجه ما باید برای تامین نیرو روستاهای بی پزشکمون از پزشکان خانوم مجرد استفاده کنیم.)
خوب اینم نتیجه اش:
(حدود یک ماه پیش ۴ جوان وارد مطب پزشک خانمی در روستای لیوان شرقی از توابع بخش نوکنده شهرستان بندر گز استان گلستان شدند و به زور وی را مورد تجاوز قرار دادند. این ۴جوان به بهانه درمان وارد مطب پزشک خانم و مجردی شدند که به عنوان پزشک خانواده در مرکز بهداشت روستای مذکور مشغول انجام خدمت بوده است. ۴ جوان شرور روز حادثه هنگام غروب پس از ورود به اتاق پزشک وی را به زور مورد تجاوز قرار می دهند. این جنایت بنا به دلایل نامعلومی از آن زمان فاش نشد تا این که اخیرا دادستان گلستان در یک نشست مطبوعاتی پرده از ماجرا برداشت و گفت: قضیه از این قرار بوده که پزشک جوان، مجرد و متعهدی که به انگیزه خدمت به مردم محروم در یکی از روستاهای استان گلستان در امر پزشک خانواده خدمت می کرد از سوی چهارنفر مورد تعرض قرار می گیرد. به گزارش مهر عباس پوریانی دادستان گلستان اضافه کرد این افراد به بهانه دریافت خدمات درمانی به این پزشک مراجعه و او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. وی گفت: پزشک مربوطه ابتدا قضیه را سرقت معرفی می کند و سپس پرده از ظلمی که در حقش روا شده است، برمی دارد. پوریانی اضافه کرد: پرونده این افراد در شعبه سوم کیفری استان در حال رسیدگی است که پس از قطعیت اتهام و تکمیل مستندات احکام اعدام اجرا خواهد شد)
اینم لینکش!
فکرمی کنم نیاز به حرف بیشتری نیست.عمق فاجعه از فرسنگ ها دورتر داد می زند!
فقط یک سئوال دارم حالا دختر جوون پزشک مجرد باید برود طرح و خدمت کند هر جا شود چون ظاهرا از همه بی صاحب تر هست !!ولی حداقل نباید یک امنیت نسبی برای این خانوم دکتر در حد یک سرایدار دست کم باشد که مریض اونم از نوع 4 عدد جوان شرور!!که تشریف می آورند مثل ببخشید گاو تو اتاق پزشک نروند و هر کار دلشون خواست نکنند؟؟اونم نه نصف شب!!!عصر نزدیک غروب هم بوده است!چه پاسخی وجود دارد؟

ضمیمه:مبارک همه همکارانی که تخصص قبول شدند باشد.با آرزوی بهترین ها برای همگی.