با تشکر از کسانی که لطف کردند و در نظرسنجی شرکت کردند...
من نتایج رو به دو طریق اعلام می‌کنم،یکی به تعداد آرا و دیگری به صورتی که ترتیب الویت وبلاگها هم موثر باشد که از نظر من اصل هم همین است چون قید کرده بودم که به ترتیب ذکر کنند؛روش کار هم به این صورت بوده که الویت اول ۵ امتیاز می‌گیرد و الویت پنجم ١ امتیاز...
من فقط یک دردسر پیدا کردم و آن هم مربوط به اسم من و وبلاگهای من بوده است،چون رای هم به صورت پدر بوده و هم به اسم وبلاگهایم...البته من گفته بودم که وبلاگ‌نویسان را نام ببرید نه وبلاگ...با مشورت دوستان،من در نتایج نهایی پدر و وبلاگهایم را یکسان و به اسم پدر حساب کردم،البته در آخر به تفکیک آرای آن را هم اعلام خواهم کرد...
نتیجه به ترتیب تعداد آرا:
١- پدر ٢۵ رای ٢- ایرمان ١۶ رای ٣- لژیونلا ١٣ رای ۴- آرش(خاطرات یک پزشک قانونی) ١١ رای ۵- ریولی حسن کور ٩ رای
نتیجه به ترتیب اولویت بندی و نمره کسب شده:
١- پدر ٩٩ نمره ٢- ایرمان ٧٢ نمره ٣- لژیونلا ۴٠ نمره ۴- آرش(خاطرات یک پزشک قانونی) ٣٧ نمره ۵- ریولی حسن کور ٣٢ نمره

-تفکیک آرای پدر: دکتر کوچولو ١١ رای و ۴۶ نمره،نم‌نم ٨ رای و ٢٨ نمره،پدر ۶ رای و ٢۵ نمره...

به هر حال این نظرسنجی هم به پایان رسید،هر چند یک سری حرف و حدیث به‌وجود آمد و با اینکه جایزه‌ای هم نداشت،کمی اذیت کردند،اما باز هم جای تشکر از همه دوستان وجود دارد و امیدوارم باری دیگر،خیلی بهتر،با اطلاع‌رسانی بیشتر و امکانات بیشتر این کار را انجام دهیم...
مرسی...