بدینوسیله،از تمامی خوانندگان این وبلاگ و مدلاگی‌های عزیز درخواست می‌شود که ۵ مدلاگی برتر خودشان (یعنی وبلاگ نویس‌هایی که پزشک هستند،نه فقط نویسندگان این وبلاگ)را به ترتیب برایمان کامنت بگذارند،این اولین نظرسنجی مدلاگ است و تاریخ آن تا سوم خرداد می‌باشد...
متشکرم...