درباره اچ آی وی سرچ می کنم!روی هر کدوم از ان آبی ها می زنم یک صفحه با تیتر L2باز می شود که یعنی:فضولی موقوف!!

با خودم می گم مگه می شه!اچ آی وی و فضولی موقوف؟؟؟

تقریبا از آبی های هر صفحه شاید یکی به زحمت باز شود که اون هم مالی نیست!

یک روز دیگه...

سرچ می کنم wartچون در درمانگاه پوست مورد مشکوکی دیدم و قیافه اش را دقیق نمی دانم.باز صفحه فضولی موقوف باز می شود!

اطلس سرچ می کنم.به مرحله دانلود می رسم باز هم فضولی موقوف!

حتی می خوام اعتراض بنویسم کلمه(فضولی موقوف)هم موقوف!

یاد سریال نرگس می افتم و اسم مریضی ای که فقط (مریضی)گفته می شد و خود کلمه اش موقوف بود!

یا از اون قدیمی تر بچه تر که بودم یک سریال بود که هما روستا تک پسرش از خارج برگشته بود و باز هم همین مریضی فضولی موقوف را داشت که اسمش مثل گفتن حرف بد بود!!پس اصلا گفته نمی شد!

به همه تبلیغهای راهنمایی رانندگی نگاه می کنم به تبلیغهای آقای ایمنی و قطره!

دریغ از یک تبلیغ جهت آموزش های صحیح برخورد با بیماریهایی که مثل آتش زیر خاکسترند!

خانوم وزیر می فرمایند آمار ٢٢هزار مبتلا اشتباه هست و دست کم ۴برابر این مقدار مبتلا داریم!

سئوال این هست:راه پیشگیری آموزش هست.ولی از کجا؟؟؟

کلی کار واسه انجام دادن دارم.می خواهم وارد همان سایتی شوم که می شود آنجا کارهایی که دوست داری در عرض یک سال انجام دهی را بنویسی و از تجربه های بقیه ای که همان کارها را قبلا انجام داده اند استفاده کنی.اما باز هم (فضولی موقوف)...

 این یکی چرا؟مگر این هم جنسی نقدی دارد؟؟؟