با یاد خدا

بیمار دختر ١٩ ساله که با سابقه فشارخون بالا که تحت درمان داروئی قرار دارند، از حدود ٢ ساعت قبل مراجعه با پروپتوز و اکیموز شدید چشم راست مراجعه کرده است . در معاینه فشارخون ١٢/٢٢ و بیمار از سردرد و درد چشم  راست شکایت دارد . توده نبض دار و همراه با خون ریزی از ملتحمه می باشد .بینایی در حد نرمال است

تشخیص :

CCF  (فیستول کاروتید به کاورنوس)