» 5 : زنده باد دکتر جماعت :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» 4 : وقتی خانه باز می گردد... :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» 3 : روز پزشک :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ما پزشکی نمی خونیم.... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» 2 : وقتی نگاه رنگ می گیرد :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» ساختارها و ساختارشکنی :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» میکرو قهرمان! :: ۱۳٩٠/٧/٧
» عمو عزت، دریاب! :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» رنج طبیبان :: ۱۳٩٠/٦/۳
» روز پزشک :: ۱۳٩٠/٦/۱
» 1 : تخصص :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» من و تو و آیندمون! :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» سخنی با خوانندگان مدلاگ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» برزخ :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» جوابیه پست،پزشک بودن یا پرستار نامیدن! :: ۱۳٩٠/٥/٧
» سراب :: ۱۳٩٠/٥/۳
» قبولی 100% تضمینی :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» چند سکانس و خاطره از دوران انترنی :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» یاد دکتر شیخ و دکتر شیخ ها بخیر :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» سخنی با نویسندگان مدلاگ :: ۱۳٩٠/٤/٧
» وقتی همه چیز گویاتر از گویاست........ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» مواد ریز اما لازم جهت رفتن به طرح! :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» نتایج نظرسنجی :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» تمدید نظرسنجی :: ۱۳٩٠/۳/٤
» دکترهای نویسنده :: ۱۳٩٠/۳/٤
» !و این پیلوت خسته کننده :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» دخترک :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» پنج مدلاگی برتر :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» شرح حال! :: ۱۳٩٠/٢/٩
» سوالی!+توضیح پست رمز دار :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» (مقاومت به داروهای ضدمیکروبی یک تهدید جهانی) :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» افسوس :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» شروع سال و دهه 90 مبارک! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» دوئل :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» عشق با طعم هویج! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» پزشکی بهترین رشته دنیا :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» بکوش تا صاحب خبر شوی!! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» پرده آخر :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» قصه یک پروفیلاکسی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» اندیکاسیون جدید تجویز اپی نفرین:قرمز بودن بیمار!! :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» اولین دارو:ایمان! :: ۱۳۸٩/٩/٩
» ۱۳۸٩/۸/٢۸ :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» اوتیسم!آری یا نه؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» شوک این همه اکسیژن! :: ۱۳۸٩/۸/٩
» آّب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» Pride & Prejudice :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» مازوخیسم پیامکی :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» کجایی رازی که ملتی هستند ناراضی!!! :: ۱۳۸٩/٧/٤
» ایمان بیاوریم به کشیک :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» The Others :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» چند کیس جراحی :: ۱۳۸٩/٦/۸
» ۱۳۸٩/٦/۱ :: ۱۳۸٩/٦/۱
» Ichthyosis :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» یک کیس ارتوپدی :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» چند تکه از چهل تکه زندگی یک پزشک یا شاید کسی دیگه!! :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» کیس رادیولوژی :: ۱۳۸٩/٥/۸
» شوک شبانه!! :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» New Case :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» a good doctor :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» شوخی های گوارشی! :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» آخرین کشیک اینترنی!! :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» سال نو مبارک... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» داستان طب اورژانس اولین انتوبه و چند داستان دیگر!!! :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» همه پزشکان ایرانی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
» دروغ گوی ابدی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» عذاب وجدان یک پزشک بد :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» ۱۳۸۸/٩/٢٤ :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» بودن؟ نبودن... :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» چرا پزشکی آمدی؟!(پزشکی از سراب تا واقعیت) :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» خداحافظی :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» بخش اطفال..می خواهم زنده بمانم!!! :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» عروسک زنده من/ genpet :: ۱۳۸۸/۸/٦
» انقراض نسل پزشک ها! :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» به مناسبت هفته بهداشت روان :) :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» حس نوشت (پاکی) + بی ربط :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» آشنایی واولین پست :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» استاد! خسته نباشید... :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» سلام بخش اطفال!!! :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» نیمه خالی لیوان :: ۱۳۸۸/٦/٧
» ۱۳۸۸/٤/٦ :: ۱۳۸۸/٤/٦
» ۱۳۸۸/٤/٦ :: ۱۳۸۸/٤/٦
» ۱۳۸۸/٤/٥ :: ۱۳۸۸/٤/٥
» نمایشگاه کتاب :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» تشخیص ...حرف اول در طب بالینی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» میلاد :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» انتخابات نظام‌پزشکی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» یافته کلینیکی 2 :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
» یافته کلینیکی1 :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» جشن شب یلدای پرشین‌بلاگ :: ۱۳۸٧/٩/۱٩
» رویای ناتمام :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» افزایش تمرکز1 :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» یک مورد بیماری :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» پایان مرحله اول :: ۱۳۸٧/٩/٩
» سلام! :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» واقعیت :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» از نو بیآغاز :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» روز پزشک مبارک... :: ۱۳۸٦/٦/۱
» يک نظرسنجی از ايرمان :: ۱۳۸٦/٤/۱٥
» اميدی که بر گل نشست... :: ۱۳۸٦/٤/۸
» روزنامه شرق٬شرم بر تو باد! :: ۱۳۸٦/٤/۱
» به سوی فضايی دگر :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
» قافيه چون به تنگ آيد... :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» دريچه ميترال :: ۱۳۸٦/۳/٤
» دکتر سينوحه :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» من و بهار :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» ناظم الاطبا :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
» باغ بی‌برگی :: ۱۳۸٦/٢/٧
» ققنوس عشق :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
» آ.د.ت :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
» وبلاگ ناظم الاطبا :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٦/۱/۳
» نوروز مبارک :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» عيدانه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» بی ربط اما مربوط :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» سلام. :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» چوپان دورغگو و گذار : :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» جمع گرايی در وبلاگ نويسی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» ... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» ... :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» ... :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» ... :: ۱۳۸٥/٩/٤
» سلامی چو بوی خوش آشنايی... :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» وبلاگی متفاوت :: ۱۳۸٥/۸/۸
» آغاز کار به نام کردگار :: ۱۳۸٥/۸/٦